094-629-1254, 053-096-122
nsc.patana@gmail.com

เกี่ยวกับเรา

 
บริษัท เอ็น.เอส.ซี พัฒนคอนกรีต จำกัด 
 
         ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 โดยการรวบรวมทีมงานผู้มี ความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิศวกรรมและการบริหารโครงการที่มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างกว่า 40 ปี และมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในทิศทางเดียวกันคือ “คิดค้นวัสดุทดแทนที่มี คุณภาพ ราคาประหยัด มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองต้นทุนและคุณภาพงาน ของผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด”  ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
              สํานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 229/4 หมู่ 1 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
              สาขาโรงงานตั้งอยู่ที่ 224 หมู่ 5 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
        บริษัท เอ็น.เอส.ซี พัฒนคอนกรีต จำกัด จำหน่ายบล็อกคอนกรีตรับแรงแทนบริค (TAN-BRICK) พร้อมทั้งจัดส่งสินค้าครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังผลิตและขายส่งบล็อกคอนกรีตผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบริการจัดส่งครอบคลุมภาคเหนือปัจจุบันบริษัทฯได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของวัสดุทดแทนที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต้นทุน และคุณภาพงานของผู้บริโภคได้จริง โดยมีลูกค้าเพิ่มขึ้นตามลําดับ ทั้งเก่า และใหม่ อย่างต่อเนื่อง