094-628-2146
NSC.PATANA@GMAIL.COM

เกี่ยวกับเรา

 


TAN-BRICK
    คือ    ผลิตภัณฑ์บล็อกคอนกรีตคุณภาพสูง  พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนอิฐมอญ
ผลิตจากคอนกรีตผสมแห้ง  อัดแรงขึ้นรูปโดยเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค  มีความแข็งแรงและแข็งแกร่ง
มีรูปแบบที่ทันสมัย มีผิวสัมผัสที่ช่วยยึดเกาะปูนฉาบได้ดี  จึงช่วยลดปัญหาเรื่องการหลุดร่อน  ไม่หดตัว
สามารถใช้ได้ทั้งปูนก่อที่เป็นปูนกาวหรือปูนทรายแล้วแต่ความถนัดของผู้ใช้    เหมาะสำหรับสร้างบ้าน
โรงงาน และอาคารสูง 


TAN-BRICK   ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่เลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพในสัดส่วนที่
พอเหมาะ   และนำเข้าสู่โรงงานผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพ  และมีมาตรฐานทุกขั้นตอนจนถึงการเก็บ
รักษา โดยได้ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันกลางที่เชื่อถือได้  ซึ่งทำให้คุณมั่นใจได้ว่าแทนบริค
ทุกก้อนจะมีคุณภาพได้มาตรฐาน  ได้แก่  ทนไฟได้ 4 ชั่วโมง,  กันเสียงได้ 43 STC, มีความแข็งแรงรับ
กำลังอัดได้สูงถึง 70-80 KSC.,  ใช้งานง่าย  ทำงานได้รวดเร็ว   แตกหักเสียหายน้อยแต่ละก้อนมีขนาด
มาตรฐาน ราคาสินค้าต่อตารางเมตรเมื่อรวมงานก่อฉาบจะถูกว่าอิฐมอญ


โดย  TAN-BRICK  1  ก้อน ออกแบบให้มีขนาดเท่ากับอิฐมอญก้อนเล็กประมาณ  6.5  ก้อน และก้อน
กลาง 1.8 ก้อน (อิฐมอญขนาดกลาง 6x11x22 เซ็นติเมตร) 


TAN-BRICK   ผ่านกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบ 
กระบวนการอัดแรงขึ้นรูป  ตลอดจนการจัดจำหน่าย  บล็อกคอนกรีตจะถูกเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้า
เพื่อรอออกจำหน่าย คุณจึงมั่นใจได้ว่า TAN-BRICK ทุกก้อนมีคุณภาพได้มาตรฐาน