094-628-2146
NSC.PATANA@GMAIL.COM

คอนกรีตบล็อกรับแรง

 
ชื่อสินค้า : แทนบริค (TAN-BRICK)
ราคาสินค้า : 7.00 บาท (ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง)
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักเฉพาะบล็อก (กก./ตร.ม.) 100
น้ำหนักผนังรวมปูนฉาบทั้ง 2 ข้าง (กก./ตร.ม.) 170
จำนวนใช้งานต่อ 1 ตร.ม. (ก้อน/ตร.ม.) 19
ค่ากำลังอัด (กก./ตร.ซม.) 60-80
ค่าการดูดซึมน้ำ (เปอร์เซ็นต์) 8-9
อัตราการทนไฟ (ชั่วโมง) 4
อัตราการกันเสียง (STC) 43
ค่าการนำความร้อน (วัตต์/เมตร.เคลวิน) 0.618
ค่าหดตัวแบบแห้ง (มม./ม.) น้อยกว่า 0.2