094-629-1254, 053-096-122
nsc.patana@gmail.com

คอนกรีตบล็อกรับแรง

 
แทนบริค (TAN-BRICK) อิฐก่อผนังคุณภาพสูง

แทนบริค (TAN-BRICK) คือ ผลิตภัณฑ์บล็อกคอนกรีตคุณภาพสูง พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนอิฐ มอญ ผลิตจากคอนกรีตผสมแห้ง อัดแรงขึ้นรูป โดยเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค เหมาะสําหรับ ก่อสร้างบ้าน โรงงาน และอาคารสูง ผ่านการทดสอบจากสถาบันกลางที่มีมาตรฐาน สามารถทนไฟ ได้ 4 ชั่วโมง กันเสียงได้ 43 STC มีความแข็งแรง รับกําลังอัดได้สูง 70–80 KSC ใช้งานง่าย ทํางานได้ รวดเร็ว แตกหักเสียหายน้อย แต่ละก้อนมีขนาดมาตรฐาน ราคาสินค้าต่อตารางเมตรเมื่อก่อฉาบจะ ถูกกว่าอิฐมอญ โดย TAN-BRICK 1 ก้อน ออกแบบมาให้มีขนาดเท่ากับอิฐมอญก้อนเล็กประมาณ 8 ก้อน 

แทนบริค (TAN-BRICK) ผ่านกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกสรร วัตถุดิบ กระบวนการอัดแรงขึ้นรูป ตลอดจนการจัดจําหน่าย บล็อกคอนกรีตจะถูกเก็บรักษาไว้ใน คลังสินค้าเพื่อรอออกจําหน่าย ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า TAN-BRICK ทุกก้อนมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 
 
         

จุดเด่นของบล็อกคอนกรีตรับแรงแทนบริค (TAN-BRICK)

1. ทนไฟได้นานถึง 4 ชม.
2. กันเสียงได้ถึง 43 STC
3. มีขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกก้อน
4. แข็งแรง รับกำลังอัดได้สูง
5. มีเนื้อสัมผัสที่หยาบ จึงสามารถยึดเกาะปูนฉาบได้ดี
6. ประหยัดปูนก่อ / ปูนฉาบ
7. อัตรายืดหดตัวต่ำ ส่งผลต่อการแตกร้าวของงานที่ต่ำ
8. ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
9. ได้รับการจดสิทธิบัตรเฉพาะ
ชื่อสินค้า : แทนบริค (TAN-BRICK)
ราคาสินค้า : 6.50 บาท (ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักเฉพาะบล็อก (กก./ตร.ม.) 100
น้ำหนักผนังรวมปูนฉาบทั้ง 2 ข้าง (กก./ตร.ม.) 170
จำนวนใช้งานต่อ 1 ตร.ม. (ก้อน/ตร.ม.) 19
ค่ากำลังอัด (กก./ตร.ซม.) 60-80
ค่าการดูดซึมน้ำ (เปอร์เซ็นต์) 8-9
อัตราการทนไฟ (ชั่วโมง) 4
อัตราการกันเสียง (STC) 43
ค่าการนำความร้อน (วัตต์/เมตร.เคลวิน) 0.618
ค่าหดตัวแบบแห้ง (มม./ม.) น้อยกว่า 0.2