094-629-1254, 053-096-122
nsc.patana@gmail.com

วิธีการก่อ/ฉาบ

 
คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ TAN-BRICK
 1.  ทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการก่อผนัง TAN-BRICK วาง แนวดิ่งฉากโดยการใช้ปูนทรายทั่วไป ช่วยในการปรับระดับ พื้นให้ได้ระดับเดียวกัน วางบล็อก TAN-BRICK ก้อนแรกลง บนแนวปูนทรายโดยคว่ำด้านที่เป็นรูลง ใช้ด้ามเกียงเคาะและ ระดับน้ำปรับระดับ ช่วยวัดแนวแล้วป้ายปูนก่อบริเวณ ด้านข้างของก้อนให้ความหนาของปูนก่อประมาณ 1.5 เซนติเมตร ก่อนวางก้อนที่ 2 ลงไปชิดกับก้อนแรก
 2. จะต้องก่อด้วยวิธีสลับแนวกลางก้อนระหว่างแถวชั้นบนถัดไปเรียงระดับเป็นผนังก่อบล็อกเหมือนอิฐ มอญ โดยขึงแนวก่อนการก่อเพื่อช่วยให้ผนังไม่ล้มดิ่ง เมื่อก่อชั้นบนถัดไปใช้ปูนก่อปาดลงบนบล็อกตัว ล่างหนา
  ประมาณ 1.5 เซนติเมตรแล้วคว่ำรูบล็อกชั้นบนลง
 3.  ทุกๆ 3 แถวหรือประมาณ 45 เซนติเมตร ให้ใช้เหล็กเส้นขนาด 6 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร เจาะยึดกับเสาแล้วใช้ปูนก่อทับเหล็กเส้น เพื่อช่วยในการยึดเกาะ
 4.  พื้นที่ที่มีขนาดความกว้าง 4 เมตร สูง 3 เมตร ไม่จำเป็นต้องมีคานทับหลัง เพราะ TAN-BRICK สามารถ รับกำลังอัดได้สูงกว่าอิฐทั่วไป
 5. มุมกำแพงทุกมุมต้องทำเสาเอ็นหรือคานเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ( วิธีการทำงานเหมือนอิฐมอญ )
 6. การยึดวงกบเข้ากับผนัง ต้องทำเสาหรือคานเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบ
 7. การก่อผนังเมื่อก่อถึงท้องคานให้เว้นช่องว่างไว้ประมาณ 1–2 เซนติเมตร แล้วอุดด้วยปูนทรายตลอดแนว
 8. การก่อผนังที่ชนกับท้องพื้นโครงสร้างอาคาร ซึ่งมีโอกาสแอ่นตัวลงมาได้ เช่น พื้นระบบ Post-tension หรือโครงสร้างเหล็กจะต้องเว้นช่องว่างที่ส่วนบนไว้ประมาณ 2 – 4 เซนติเมตร แล้วเสริมด้วยอิฐมอญ ถ้ากรณีที่เหลือพื้นที่เกินกว่ากำหนดจากนั้นเสริมด้วยวัสดุที่มีความยืดหยุ่น เช่น โฟมปิดก่อนฉาบทับและเซาะร่องตามแนวรอยต่อ
 9. การวางฝังท่อสายไฟและท่อนํ้าไว้กับผนังใช้ไฟเบอร์กรีดตามรอยตามแนวเป็นร่องแนวลึก 2 แนวขนาน กัน แล้วสกัดออก ทั้งนี้ไม่ควรลึกเกิน 1 ใน 3 ของความหนาผนัง
 10. กรณีที่ทําการติดตั้งท่อร้อยสายไฟและท่อนํ้าไว้ก่อนให้ก่อผนัง TAN-BRICK ห่างจากแนวท่อเล็กน้อย แล้วอุดด้วยอิฐมอญหรือปูนทราย จากนั้นติดทับด้วยลวดตาข่าย ขนาดความกว้างไม่ตํ่ากว่า 20 เซนติเมตร ตลอดแนวก่อนฉาบ
วิธีการฉาบ TAN-BRICK
ใช้ปูนฉาบธรรมดาทั่วไปเหมือนอิฐมอญ
 1. เตรียมพื้นผิว ใช้แปรงตีนํ้าทําความสะอาดพื้นผิวเหมือนอิฐมอญ
 2. ราดนํ้าที่ผนังให้พอเหมาะเช่นเดียวกับอิฐมอญ รอให้แห้งผิวผนังดูดซับนํ้าเล็กน้อยจึงลงมือฉาบ
 3. ฉาบด้วยปูนทรายทั่วไปหนาประมาณข้างละ 1.5 เซนติเมตร เมื่อรวม 2 ด้านจะเท่ากับผนังหนา 10 เซนติเมตร การผสมปูนกับนํ้าต้องได้ในสัดส่วนที่พอเหมาะไม่เหลวเกินไปหรือแห้งเกินไปเพราะจะมี ผลต่อการแตกลายงาได้  

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
- ควรมีการพักการก่อTAN-BRICKทุกๆ 1-1.5 เมตร เนื่องจาก เมื่อก่อสูงจนเกินไปอาจทําให้ผนังล่มดิ่ง เนื่องจากปูนยังไม่เซตตัว
- หากผนังเปียกชุ่มนํ้ามากเกินไปเนื่องจากฝนตกควรทิ้งไว้ให้แห้งหมาดๆก่อน
- กรณีใช้TAN-BRICKในบริเวณผนังห้องนํ้า,ผนังภายนอกอาคาร ควรผสมนํ้ายากันซึมในปูนฉาบด้วยทุก ครั้ง
- ก่อนฉาบปูนให้ทําการติดลวดตาข่ายตามมุมวงกบประตู หน้าต่าง เป็นต้น
- การตอกยึดสามารถใช้ได้ทั้งตะปูคอนกรีต และพุกทั่วไป - เมื่อมีปัญหาแตกร้าวแก้ไขเหมือนอิฐมอญ