094-628-2146
NSC.PATANA@GMAIL.COM

ผลงานอ้างอิง TAN-BRICK ดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

   
ภาพผลงาน ชื่อโครงการ/ที่อยู่ ชื่อบริษัท/ชื่อรับเหมา ระยะเวลาก่อสร้าง
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น หจก. เอส เอส วี เอ็นจิเนียริ่ง 2557
โรงแรม KAO / แยกข่วงสิงห์ คุณโกวิท 2557
ห้างสรรพสินค้า dream hill บจก. ถาวรเจริญทรัพย์ 2557
หอพัก จำนวน 33 ห้อง หน้าวัดกู่เต้า 2557
2543