094-628-2146
NSC.PATANA@GMAIL.COM

ผลงานอ้างอิง TAN-BRICK ดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

   
ภาพผลงาน ชื่อโครงการ/ที่อยู่ ชื่อบริษัท/ชื่อรับเหมา ระยะเวลาก่อสร้าง

บ้านเดี่ยว หางดง ม.นอร์ท

 

 

ร.ต.อ. อนุวัฒน์ 2562
บ้านเดี่ยว จังหวัดลำพูน คุณนฬิศร์ (สาระล้านนา) 2562
บ้านเดี่ยว บ้านถวาย ร.ต.อ. อนุวัฒน์ 2562
บ้านเดี่ยว บ้านวังตาลหางดง เชียงใหม่ คุณเจี๊ยบ 2562
ไซท์งานก่อสร้างห้องเช่า แม่ริม เชียงใหม่ เชียงใหม่น้ำรินพาณิช 2562
บ้านเดี่ยว แยกลิขิตชีวัน บจก. บีทีอาร์ 2562