094-628-2146
NSC.PATANA@GMAIL.COM

ผลงานอ้างอิง TAN-BRICK ดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

   
ภาพผลงาน ชื่อโครงการ/ที่อยู่ ชื่อบริษัท/ชื่อรับเหมา ระยะเวลาก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก
อาคารอเนกประสงค์
บจก.แท่นแก้ว 2562
ไซท์งานบ้านเดี่ยว (คุณจำรัส) แม่ขะจาน จ.เชียงราย บจก.บีแอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง 2562
บ้านเดี่ยว บ้านถวาย  ไซท์งานคุณแมงป่อง 2562
บ้านเดี่ยว ท่ารั้ว ไซท์งานช่างแบงค์  2562
หมู่บ้านอนันต์สิริ เปิดตัวบ้านเดี่ยว 1 ชั้น
 
ไซท์งานบ้านมอญ 2562
งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สาขาดอยสะเก็ต ตึกที่ 1 2562