094-629-1254, 053-096-122
nsc.patana@gmail.com

บล็อกคอนกรีตก่อรั้วขนาด 6.5

 
ชื่อสินค้า : บล็อกคอนกรีตก่อรั้วขนาด 6.5
ราคาสินค้า : ราคาปรับตามปริมาณการสั่งซื้อ
รายละเอียดสินค้า
ราคาขาย ตามปริมาณและระยะทางการขนส่ง

ผลิตโดยเครื่องจักรไฮดรอลิก จึงมีแข็งแรงกว่าบล็อกคอนกรีตทั่วไป ทุกก้อนมีมาตรฐานเท่ากัน มีคุณสมบัติดังนี้
ได้รับมาตรฐาน -
อัตราการดูดซึมน้ำ 8%
ขนาดคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 6.80 Kg / ก้อน