094-629-1254, 053-096-122
nsc.patana@gmail.com

บล็อกคอนกรีตขนาด 9 x 19 x 39 ซม.

 
ชื่อสินค้า : บล็อกคอนกรีตขนาด 9 x 19 x 39 ซม.
ราคาสินค้า : ราคาปรับตามปริมาณการสั่งซื้อ
รายละเอียดสินค้า
ราคาขาย ตามปริมาณและระยะทางการขนส่ง

ผลิตโดยเครื่องจักรไฮดรอลิก จึงมีแข็งแรงกว่าบล็อกคอนกรีตทั่วไป ทุกก้อนมีมาตรฐานเท่ากัน มีคุณสมบัติดังนี้
ได้รับมาตรฐาน มอก.58-2533
อัตราการดูดซึมน้ำ 8%
ขนาดคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 8.5 Kg / ก้อน
รับกำลังอัดประลัย 5.12-6.97 MPa (เมกะพาสคัล)