094-629-1254, 053-096-122
nsc.patana@gmail.com

บล็อกคอนกรีตขนาด 14 x 19 x 39 ซม.

 
ชื่อสินค้า : บล็อกคอนกรีตขนาด 14 x 19 x 39 ซม.
ราคาสินค้า : ปรับตามปริมาณการสั่งซื้อ
รายละเอียดสินค้า
ราคาขาย ตามปริมาณการขนส่งและระยะทาง

ผลิตโดยเครื่องจักรไฮดรอลิก จึงมีแข็งแรงกว่าบล็อกคอนกรีตทั่วไป ทุกก้อนมีมาตรฐานเท่ากัน มีคุณสมบัติดังนี้
ได้รับมาตรฐาน มอก.58-2533
อัตราการดูดซึมน้ำ 8%
ขนาดคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 12.50 Kg / ก้อน
รับกำลังอัดประลัย 7.18-9.20 MPa (เมกะพาสคัล)