094-628-2146
NSC.PATANA@GMAIL.COM

บล็อกคอนกรีตขนาด 14 x 19 x 39 ซม.

 
ชื่อสินค้า : บล็อกคอนกรีตขนาด 14 x 19 x 39 ซม.
ราคาสินค้า : ปรับตามปริมาณการสั่งซื้อ
รายละเอียดสินค้า
ราคาขาย ตามปริมาณการขนส่งและระยะทาง

ผลิตโดยเครื่องจักรไฮดรอลิก จึงมีแข็งแรงกว่าบล็อกคอนกรีตทั่วไป ทุกก้อนมีมาตรฐานเท่ากัน มีคุณสมบัติดังนี้
ได้รับมาตรฐาน มอก.58-2533
อัตราการดูดซึมน้ำ 8%
ขนาดคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 12.50 Kg / ก้อน
รับกำลังอัดประลัย 7.18-9.20 MPa (เมกะพาสคัล)
ไม่มี มอก. ราคาขายเริ่มต้นที่ 4.90 บาท ยังไม่รวมค่าขนส่ง สอบถามค่าขนส่งได้ที่บริ...
รายละเอียดสินค้า