094-629-1254, 053-096-122
nsc.patana@gmail.com

บล็อกคอนกรีตขนาด 19 x 19 x 39 ซม.

 
ชื่อสินค้า : บล็อกคอนกรีตขนาด 19 x 19 x 39 ซม.
ราคาสินค้า : ราคาปรับตามปริมาณการสั่งซื้อ
รายละเอียดสินค้า
ราคาขาย ตามปริมาณและระยะทางการขนส่ง

ผลิตโดยเครื่องจักรไฮดรอลิก จึงมีแข็งแรงกว่าบล็อกคอนกรีตทั่วไป ทุกก้อนมีมาตรฐานเท่ากัน มีคุณสมบัติดังนี้
ได้รับมาตรฐาน มอก. 58-2533
อัตราการดูดซึมน้ำ 8%
ขนาดคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 19.50 Kg / ก้อน
รับกำลังอัดประลัย 8.92-9.51 MPa (เมกะพาสคัล)