094-628-2146
NSC.PATANA@GMAIL.COM

บล็อกคอนกรีตขนาด 19 x 19 x 39 ซม.

 
ชื่อสินค้า : บล็อกคอนกรีตขนาด 19 x 19 x 39 ซม.
ราคาสินค้า : ราคาปรับตามปริมาณการสั่งซื้อ
รายละเอียดสินค้า
ราคาขาย ตามปริมาณและระยะทางการขนส่ง

ผลิตโดยเครื่องจักรไฮดรอลิก จึงมีแข็งแรงกว่าบล็อกคอนกรีตทั่วไป ทุกก้อนมีมาตรฐานเท่ากัน มีคุณสมบัติดังนี้
ได้รับมาตรฐาน มอก. 58-2533
อัตราการดูดซึมน้ำ 8%
ขนาดคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 19.50 Kg / ก้อน
รับกำลังอัดประลัย 8.92-9.51 MPa (เมกะพาสคัล)
ไม่มี มอก. ราคาขายเริ่มต้นที่ 4.90 บาท ยังไม่รวมค่าขนส่ง สอบถามค่าขนส่งได้ที่บริ...
รายละเอียดสินค้า